Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Công ty Xăng dầu Cao Bằng

Tên viết tắt : Co Bang petrolimex
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đường Lê Lợi-Phường Sông Bằng-Thị xã Cao Bằng- Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại : 026 852 402
Fax : 026 853 061
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 14/07/2010
Tên giám đốc : Giám đốc: Hoàng Văn Điển

Intro Công ty Xăng dầu Cao Bằng

- Chi cục vật tư Cao Bằng được thành lập vào ngày 23/01/1968 theo quyết định số: 60/TVT/QĐ của Tổng cục vật tư, với tiền thân là Trạm 63 trực thuộc Chi cục xăng dầu Hà Bắc.
- Tại quyết định số: 800/VT-QĐ ngày 20/11/1970 của Bộ trưởng bộ vật tư đã chuyển Chi cục vật tư Cao Bằng thành Công ty Vật tư tổng hợp Cao Bằng trực thuộc Bộ vật tư.
- Ngày 11/01/1995 Bộ thương mại đã có quyết định số: 25/TM-TCCB chuyển Công ty Vật tư tổng hợp Cao Bằng về trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- Ngày 20/7/2000 Bộ thương mại ban hành quyết định số: 1029/2000/QĐ-BTM đổi tên Công ty Vật tư tổng hợp Cao Bằng thành Công ty Xăng dầu Cao Bằng.
- Là doanh nghiệp Nhà nước đứng chân trên địa bàn tỉnh miền núi, phía bắc của Tổ quốc với nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và vật tư hàng hoá khác đáp ứng nhu cầu kinh tế, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong những năm qua Công ty Xăng dầu Cao bằng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, điều đó được khẳng định bằng các phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước dành cho Công ty: Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều cờ thi đua, Bằng khen của các cấp, các ngành trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty.